Hak Harta Intelek Kami

*Kaedah Membuat Rod Dawai Aloi (No. Paten:ZL 201010518772.6).

*Sejenis Peralatan dan Kaedahnya untuk Membuat Tali Pinggang Aloi Tembaga melalui Deposit Semburan (No. Paten:ZL 201210411177.1).

*Kaedah Penyediaan Kuprum Diperkukuh Serakan dengan Aluminium Oksida(No. Paten:ZL 201310151407.X).